Mitkä ovat tekijät, jotka voivat vaikuttaa teräsvaluvalmistajien valukappaleiden laatuun?

Valukappaleiden laadulla on suuri vaikutus mekaanisiin laitteisiin, kuten erilaisten pumppujen juoksupyörä, hydraulisten osien sisäontelon koko, käsitelty kuori, muovauslinjan tarkkuus ja pinnan karheus jne. Ongelmat vaikuttavat suoraan pumppujen ja hydraulijärjestelmien työskentelytehokkuuteen sekä energiankulutuksen ja kavitaation kehitykseen. Nämä ongelmat ovat edelleen suhteellisen suuria, kuten sylinterinkansi, sylinterilohko, sylinteriputki ja polttomoottoreiden pakokaasu. Jos valukappaleiden, kuten ilmaputkien, lujuus, jäähdytys- ja lämmitysominaisuudet eivät ole hyvät, se vaikuttaa suoraan moottorin käyttöikään.

 

Teräsvaluvalmistajien edellä mainitun lisäksi on monia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa teräsvalujen laatuun.

1. Prosessin toimintaa varten on ensin muotoiltava kohtuullinen prosessin toimintamenetelmä prosessoinnin yhteydessä ja samalla on parannettava työntekijöiden teknistä tasoa, jotta prosessi voidaan toteuttaa oikein.

2. Suunnittelun ammattitaidon osalta hyvä muotoilun ammattitaito voi tuottaa hyviä valutuotteita. Suunnittelussa teräsvalutehtaan on määritettävä valun koko ja muoto ympäristöolosuhteiden ja metallin materiaaliominaisuuksien mukaan. Ja niin edelleen, meidän on myös otettava huomioon suunnittelun järkevyys valuprosessin ominaisuuksien näkökulmasta tarpeettomien virheiden välttämiseksi.

3. Valun ammattitaidolle teräsvalutehdas voi valita sopivan muodon ja sydämenvalmistusmenetelmän valun rakenteen, koon, painon ja vaadittujen olosuhteiden mukaan ja asettaa valurivin tai kylmän raudan, kaatojärjestelmän ja valun järjestelmän mukaan. Nousija ja niin edelleen.

4. Raaka-aineiden osalta valmistajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota valussa käytettävien raaka-aineiden laatuun. Valussa käytettävien raaka-aineiden laadun on oltava standardin mukainen, muuten se aiheuttaa virheitä, kuten huokoisuuden, reikiä, hiekan tarttumisen ja kuonan sisällyttämisen valukappaleisiin, mikä vaikuttaa suoraan valukappaleisiin. Teräksen ulkonäkö ja sisäinen laatu aiheuttavat valun romuttamisen, jos se on vakava.

 

Tuotteiden laatu sisältää pääasiassa kolmea tyyppiä: ulkonäön laatu, sisäinen laatu ja käytön laatu:

1. Ulkonäkölaatu: viittaa pääasiassa pinnan karheuteen, koon poikkeamaan, muodon poikkeamaan, pintakerroksen virheisiin ja painopoikkeamiin jne., Jotka voidaan havaita suoraan, ovat kaikki ulkonäön laatua;

2. Luontainen laatu: viittaa pääasiassa valun kemialliseen koostumukseen, mekaanisiin ominaisuuksiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Yleensä luontainen laatu voidaan nähdä vain havaitsemalla viat. Virheentunnistus voi havaita, onko valun sisällä sulkeumia, reikiä, halkeamia jne. vika;

3. Laadun laatu: lähinnä valukappaleiden kestävyys eri ympäristöissä, kuten kulutuskestävyys, korroosionkestävyys, väsymiskestävyys, työstettävyys ja hitsattavuus.

What are the factors that can affect the quality of castings for steel casting manufacturers

Lähetysaika: touko-06-2021